Praktische info

Wat breng ik mee op een eerste afspraak?

 • voorschrift arts (of tandarts)
 • klever ziekenfonds
 • identiteitskaart
 • als u beschikt over verslagen, andere verwijsdocumenten (school, clb,...) of medische beeldvorming brengt u best mee
 • gaat het om een arbeidsongeval dan brengt u de gegevens van de verzekering mee    (datum van het ongeval, polisnummer, naam werkgever, …)
 • draag comfortabele, losse kledij zodat wij gemakkelijk de te behandelen zone kunnen behandelen


Opgepast: Zonder geldig voorschrift hebt u geen recht op de terugbetaling van het ziekenfonds

Hoe maak ik een afspraak?

 • behandelingen gebeuren enkel op afspraak
 • afspraken kunnen gemaakt worden via telefoon of mail

Afspraak annuleren

Een afspraak annuleren kan enkel telefonisch en minstens 24 uur op voorhand.

Duur en kost raadpleging

Als geconventioneerde therapeuten worden vooropgestelde tarieven en terugbetalingen van het RIZIV gehanteerd.

Dat betekent dat de honoraria worden gehanteerd die voor alle geconventioneerde therapeuten door het RIZIV worden vastgelegd.

De terugbetaling it hangt af van patiënt tot patiënt en van aandoening tot aandoening. Op de website van het RIZIV kan u uw persoonlijke situatie raadplegen.
   http://www.riziv.fgov.be/insurer/nl/rate/pdf/last/other/Kine20130101nl.pdf


Een sessie duurt 30 minuten en is uiteraard individueel.


Op hoe veel sessies per jaar heb ik recht met de hoogste terugbetaling?


 • Per jaar hebt u recht op 18 courante behandelingen 
  Als later een nieuw probleem ontstaat waarvoor kinesitherapie is aangewezen, kan de adviserend geneesheer van uw mutualiteit per jaar nog max. 2 reeksen van 18 verstrekkingen toestaan.
 • Fa pathologie bv.Na chirurgische ingrepen met een nummer groter dan N200 : heeft u recht op 60 behandelingen 
 • Fb pathologie bv bij langdurige (psycho-)motorische problemen : heeft u recht op 60 behandelingen
 • E-Pathologieën zijn niet gelimiteerd in aantal behandelingen zolang de goedkeuring loopt. Hier is de mogelijkheid om een uur te behandelen indien dit goedgekeurd is door de mutualiteit.

Hoe verloopt de betaling?

 • Elke maand maken wij een rekening van de prestaties van de afgelopen maand of op het einde van elk voorschrift of wanneer uw behandeling wordt stopgezet


 • Wij vragen om je rekening met bancontact (bankkaart of app op telefoon) te betalen in de praktijk bij je therapeut.